Termeni și condiții

Stimate Utilizator,

Iți mulțumim pentru interesul fata de si serviciile pe care echipa noastră ti le ofera!

Acest site este proprietatea SC ROUGE NAIL BAR SRL, cu sediul in str Popa Savu nr 65, Sector 1, Bucuresti, având CIF 30220822, J40/5764/2012 si reprezentata de RASADEAN RADU in calitate de asociat. Accesul si utilizarea acestui site, a informației, a serviciilor si a produselor sunt reglementate de următorii termeni si condiții (numiți in continuare si “T&C”) si de securitatea informațiilor (numite in continuare si „SI”).

Pentru a înțelege condițiile de utilizare ale site-ului nostru, modul in care poți accesa informațiile si serviciile oferite de noi, te rugam sa citești cu atenție detaliile de mai jos.

Termeni si Condiții – Precizări Cadru

Acești Termeni și condiții de utilizare servicii site, împreună cu Politica noastră de confidențialitate și prelucrarea datelor personale și Termenii și condițiile site-ului, (în continuare denumiți și Termenii) reprezintă Termenii și Condițiile în care ROUGE NAIL BAR vă oferă serviciile online pe care le punem la dispoziție utilizatorilor clienți prin intermediul site-ului ROUGE NAIL BAR (https://rougenailbar.ro/).

Utilizarea serviciilor noastre este condiționată de acceptarea termenilor și condițiilor, astfel cum sunt acestea prezentate mai jos:

1. Definiții și interpretare

“Date personale” sau “Date cu caracter personal” înseamnă orice date referitoare la dumneavoastră care pot conduce la identificare, inclusiv coordonate de contact, date de identificare, vârstă și alte caracteristici fizice, date bancare, informații referitoare la preferințele personale etc.

“Utilizator Mod Client” sau “Utilizator Client” înseamnă persoana care se înregistrează pe site-ul ROUGE NAIL BAR (https://rougenailbar.ro/) (“site-ul”) pentru a beneficia de și a utiliza produsele și serviciile de rezervare online și orice alte servicii puse la dispoziția sa, în această calitate, prin intermediul site-ului;

“Noi”, “Platforma”, “Site-ul” și “ROUGE NAIL BAR înseamnă societatea comercială ROUGE NAIL BAR, persoană juridică română, având CIF 30220822, J40/5764/2012, cu sediul în Str. Popa Savu nr 65, Sector 1, Bucuresti și societățile aferente;

“Termeni” se referă la acești Termeni și condiții pentru utilizatorii clienți, împreună cu alți termeni și condiții relevante găsite în Termenii și condițiile site-ului și în Politica de confidențialitate.

“Salon”: se referă la prestatorii de servicii la care puteți efectua o rezervare sau programare prin intermediul nostru, ROUGE NAIL BAR.

2. Serviciile noastre dedicate Clienților:

ROUGE NAIL BAR oferă utilizatorilor clienți servicii online prin care se asigură:

 • posibilitatea efectuării de rezervări pentru serviciile de înfrumusețare și sănătate prestate de profesioniștii ROUGE NAIL BAR in toate locațiile acestuia;
 • posibilitatea efectuării de Rezervări de grup (de la 3 persoane in sus) pentru serviciile de înfrumusețare și sănătate prestate de profesioniștii ROUGE NAIL BAR in toate locațiile acestuia;
 • coordonarea, gestionarea și asigurarea comunicării optime a informațiilor despre programările efectuate;

3. Condiții de achiziție și prestare a serviciilor

3.1. Achiziția serviciilor

Serviciile oferite de ROUGE NAIL BAR pot fi achiziționate de către clienți prin:

 • solicitarea la Recepție locații / Contact locații pentru o rezervare de 3 sau mai multe persoane
 • Recepția explica clientului ca trebuie sa plătească in avans 50% din valoarea estimativă a întregii tranzacții
 • Dacă clientul este de acord, se fac programările. În plus, recepționistul de serviciu calculează valoarea estimată a tranzacției, ii comunica clientului care este suma ce trebuie plătită in avans si îl informează ca va primi un link de plata din platforma euplatesc.ro. Acest link se poate trimite prin sms, mail sau prin WhatsApp.
 • Recepția comunica către departamentul Rezervări numele clientului, suma ce trebuie plătită de client in avans, si varianta aleasă de client prin care va primi link-ul de plata.
 • Se va emite /trimite link-ul de plata prin sms sau e-mail sau WhatsApp
 • După confirmarea plații, procesul de rezervare este validat si finalizat.
 • În ziua programării, se va scădea valoarea avansului plătit din suma totala de plata pentru procedurile aplicate.

Pentru clienții care își fac programări, dar nu vin si nu o anulează când primesc sms-ul de confirmare – de trei ori, persoana nu va mai putea face programare.

Serviciile oferite de noi pentru programare, ROUGE NAIL BAR, utilizatorilor clienți, sunt gratuite.

Toate datele transmise de dumneavoastră către ROUGE NAIL BAR vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, și cu respectarea tuturor măsurilor de securitate care să asigure stocarea acestora în condiții de deplină siguranță.

Utilizatorii clienți ROUGE NAIL BAR pot renunța în orice moment la serviciile oferite de ROUGE NAIL BAR, și de asemenea pot opta în orice moment pentru ștergerea datelor înregistrate pentru platforma noastră de rezervări.

3.2. Condiții de prestare a serviciilor

ROUGE NAIL BAR asigură serviciile aferente rezervării, astfel cum sunt acestea stabilite la pct. 1 de mai sus, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute în continuare:

 • utilizatorul client este singurul responsabil în ceea ce privește informațiile și datele de contact furnizate și disponibile în legătură cu profilul acestuia; în acest sens, utilizatorul client înțelege că furnizarea de informații contradictorii, incomplete și/sau neclare, precum și neactualizarea acestora în cazul intervenirii oricărei modificări poate conduce la imposibilitatea confirmării rezervării sau, în unele cazuri și la imposibilitatea prestării serviciilor de către ROUGE NAIL BAR;
 • utilizatorul client are dreptul de a beneficia de serviciile de rezervare ROUGE NAIL BAR doar dacă a împlinit vârsta de 16 ani; utilizatorul este unicul responsabil în cazul declarării unei vârste neconforme cu realitatea;
 • utilizatorul client este obligat să nu utilizeze denumiri/nume ofensatoare, false ori contrare bunelor moravuri și bunei credințe; de asemenea, acesta nu are dreptul de a utiliza un limbaj necorespunzător, jignitor ori vulgar în raporturile cu utilizatorii profesioniști purtate prin intermediul ROUGE NAIL BAR, ori cu privire la orice alte persoane, cu ocazia utilizării serviciilor ROUGE NAIL BAR sau în legătură cu acestea;
 • utilizatorul client nu va utiliza ROUGE NAIL BAR pentru:
  • promovarea sau întreprinderea de activități ilegale, acte jignitoare sau contrare bunei credințe și bunelor moravuri;
  • prezentarea sub o identitate falsă ori simularea afilierii la o terță persoană;
  • crearea de rezervări false, în scop șicanatoriu ori fără intenția reală de a participa;
  • utilizarea neautorizată de conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală aparținând unui terț;
 • continuarea acțiunii legale împotriva Dvs.; și divulgarea acestor informații autorităților de aplicare a legii, după cum considerăm necesar;

4. Rezervările. Condiții de efectuare, validarea, anularea și modificarea acestora

4.1. Valabilitatea rezervării

Prin intermediul ROUGE NAIL BAR, vă este oferită doar posibilitatea de a efectua o rezervare online in locația aleasa de dumneavoastră.

Participarea la serviciul rezervat, la data, ora și în condițiile prevăzute de programare, este responsabilitatea dvs. exclusivă. Neonorarea sau onorarea cu întârziere poate atrage anularea rezervării.

ROUGE NAIL BAR nu percepe nicio taxă sau penalitate pentru anularea sau modificarea rezervărilor valabile de către utilizatorii clienți.

4.2. Obligațiile utilizatorului client în legătură cu rezervarea

Prin efectuarea unei rezervări, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • acceptați și veți respecta Termenii și condițiile;
 • veți îndeplini obligațiile de plată aferente serviciilor, orice incidente sau reclamații în legătură cu sunt responsabili pentru efectuarea tuturor plăților datorate în legătură cu rezervarea;
 • acceptați și vă asumați expres toți termenii legați de rezervare, inclusiv termenii și condițiile și regulamentele locațiilor la care se efectuează rezervarea;
 • sunteți singurii responsabili în ceea ce privește gestionarea rezervării, onorarea efectivă a acesteia etc.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

5.1 Putem modifica Termenii în orice moment fără notificare către dvs. și, cu excepția cazului în care se prevede contrariul, toate versiunile anterioare ale Termenilor vor fi înlocuite cu cea mai recentă versiune. Sunteți responsabil (ă) de revizuirea celei mai recente versiuni a Termenilor și de cunoașterea oricăror modificări.

Utilizarea continuă a serviciilor noastre și a site-ul nostru după o modificare a Termenilor sau după implementarea oricărei alte politici noi constituie acceptarea unei astfel de schimbări sau a unei politici. Veți deveni legat de cea mai recentă versiune a Termenilor de fiecare dată când vizitați site-ul nostru sau veți folosi serviciile noastre.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătura cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului si la protecția utilizării va rugam sa ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.

5.2 Soluționarea reclamațiilor

Orice reclamație trebuie să fie îndreptată către Departamentul Relații Clienți, prin telefon sau email, informații ce se găsesc si la secțiunea Contact. Programul de lucru pentru contact telefonic: intervalul orar 10-17, Luni-Vineri.

Date obligatorii conținute de reclamație:

Nume si prenume

Număr de telefon

Adresa de e-mail

Obiectul reclamației însoțit de dovezile aferente

Termenul maxim pentru depunerea reclamației este de 48 ore de la sesizarea defectului / problemei sesizate. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor: 15 de zile calendaristice. Răspunsul la reclamație va fi transmis prin e-mail.

Divergentele privind soluționarea reclamațiilor pot fi rezolvate pe cale amiabila prin acordul părților

Clientul/utilizatorul are următoarele drepturi:

 • De a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor;
 • De a se adresa instanței judecătorești competente.

Ce se întâmplă după depunerea unei reclamații?

 Începe procesul de rezolvare:

 • înregistrați sesizarea dumneavoastră și veți primi un email de confirmare sau confirmare telefonica.
 1. Investigăm și:
 • păstrăm confidențialitatea, în conformitate cu legislația;
 • tratăm fiecare sesizare cu integritate și respect;
 • investigăm problema temeinic și obiectiv;
 • luăm la cunoștință când facem o greșeală și implementăm rapid măsurile necesare remedierii acesteia.
 1. Revenim către dumneavoastră:
 • cu răspunsul care va conține rezultatul investigației, poziția oficială a companiei, motivarea acesteia, soluția potrivită și acțiunile care urmează să fie întreprinse;
  • în situația în care, răspunsul va fi negativ, acesta va fi justificat.

5.3 Modalitatea de sesizare a Autorității Teritoriale pentru Protecția Consumatorului

Ce este o reclamație/sesizare?

“Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților şi instituțiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorități şi instituții publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Cine poate depune o reclamație la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată.

 • Reclamațiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergențele între operatorii economici nu intră în sfera de competentă a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneți o reclamație?

Vă rugăm să apelați la această modalitate numai după ce încercați să rezolvați amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situația în care nu ați ajuns la o înțelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor.

Primirea reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in funcție de raza teritoriala in care își desfășoară activitatea operatorul economic reclamat.

Conform prevederilor legale reclamațiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic sau se depun personal.

Pentru a depune o reclamație în format electronic trebuie să completați FORMULARUL DE SESIZARE ONLINE.

Reclamația sau sesizarea se face în nume personal și se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanța, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.

Reclamațiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Județene trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informații.

Coordonatele de contact ale Comisariatelor Regionale si Județene pentru Protecția Consumatorilor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii actualizați, aveți dreptul de a înceta oricând să utilizați serviciile noastre, renunțând la contul dumneavoastră de utilizator client și solicitând datelor dumneavoastră. Ștergerea datelor se realizează conform pct. 3.2. de mai sus.

6. Limitarea răspunderii

ROUGE NAIL BAR nu este responsabil pentru disfuncționalități, întreruperi, suspendări, îngreunări sau erori intervenite în funcționarea site-ului, în afara celor cu privire la care se dovedește existența certă a unei legături de cauzalitate între conduita nediligentă, reprezentând culpa gravă a ROUGE NAIL BAR, și prejudiciul cauzat utilizatorului.

Conținutul informațiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor si serviciilor Rouge Nail Bar. SC Rouge Nail Bar SRL nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

– inexistenta pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, SC Rouge Nail Bar SRL nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele SC Rouge Nail Bar SRL, preturi, informații, campanii si promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului SC Rouge Nail Bar SRL nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate angaja răspunderea SC Rouge Nail Bar SRL în lipsa unor acorduri ulterioare.

Cu toate acestea, ROUGE NAIL BAR va realiza în mod diligent toate demersurile necesare pentru asigurarea funcționării optime a platformei și asigurarea prestării serviciilor în bune condiții.

7. Proprietatea intelectuală

Site-ul și aplicația, conținutul său, denumirea comercială, brandul ROUGE NAIL BAR, codul sursă și toate elementele implicate în funcționarea acestuia sunt proprietatea exclusivă a ROUGE NAIL BAR, prevăzută de legislația aferentă drepturilor de proprietate intelectuală. Permisiunea de a utiliza site-ul, respectiv permiterea accesului la acesta și funcționalitățile sale nu implică și nu poate fi considerată a reprezenta o licență ori o cesiune sub orice formă, exclusivă ori neexclusivă, a drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Orice utilizare în nume propriu a brandului, site-ului, aplicației sau a oricărui element care se află în proprietatea exclusivă a ROUGE NAIL BAR atrage răspunderea utilizatorului pentru întregul prejudiciu cauzat ROUGE NAIL BAR.

În acest sens, utilizatorul nu va copia, afișa, modifica, crea lucrări derivate, publica, vinde, reproduce, distribui, exploata comercial, sau obține sub nici o formă niciun beneficiu sau profit în nume sau în interes propriu sau a altuia din conținutul proprietatea ROUGE NAIL BAR și nici nu va ajuta sau participa direct sau indirect alături de orice terță parte în acțiunile sau activitățile menționate mai sus.

8. Alte dispoziții

8.1. Separabilitate

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract va fi declarată nulă, părțile convin și declară expres faptul că celelalte dispoziții vor rămâne în continuare valabile.

8.2. Lege aplicabilă și competență

Termenii și condițiile pentru utilizatori vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea din Romania, iar orice litigii referitoare la acești Termeni de utilizare vor fi supuși jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Romania.

Vă informăm că, în contextul situației generate de pandemia de COVID-19, Rouge Nail Bar respectă și a respectat întotdeauna toate normale de igienă, prevenție și siguranță.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.